About US - เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทดีเฮ้าส์

บริษัท ดีเฮ้าส์ จำกัด


DHouse Company Limited

386 หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505560000367

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 10 มกราคม 2560

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท


ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบบ้าน ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตัน คานสำเร็จรูป เสาเข็ม เสาสำเร็จรูป วงปูน

บริษัท ดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


DHouse Corporation Company Limited

386 หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505561001413

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 23 มกราคม 2561

ทุนจดทะเบียน 4,500,000.00 บาท


รับบริหารโครงการบ้านจัดสรร รับเป็นนายหน้าซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ให้บริการนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ รับเป็นที่ปรึกษาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

Business Unit

เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการกับลูกค้า ดีเฮ้าส์จึงได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจเป็น 5 หน่วย ได้แก่