About US - เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทดีเฮ้าส์

บริษัทในกลุ่มดีเฮ้าส์ ประกอบด้วย 5 บริษัท

บริษัท ดีเฮ้าส์ จำกัด

DHouse Company Limited

430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210


เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505560000367

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 10 มกราคม 2560

บริษัท ดีเฮ้าส์ จำกัด เราประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟิศ สำหรับทุกกลุ่มลูกค้าทั้งในพื้นที่เชียงใหม่ ตลอดจนจังหวัดต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยมีโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย


หน่วยงานภายในประกอบด้วย
 • Image placeholder ดีเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ DHouse Property
  (ฝ่ายขายบ้านที่อยู่อาศัย)

  ติดต่อทีมงานขายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน แจ้งความประสงค์ขอเยี่ยมชมโครงการบ้าน ติดต่อซื้อบ้าน ติดตามความคืบหน้าของการยื่นสินเชื่อ สอบถามเกี่ยวกับงานนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
  ช่องทางการติดต่อฝ่ายขายบ้านที่อยู่อาศัย
  • ฝ่ายขายโครงการบ้าน โทร. 0856171414
  • ฝ่ายขายโครงการบ้าน โทร. 0947484141
  • ฝ่ายที่ปรึกษาสินเชื่อสำหรับลูกค้า โทร. 0955499628

บริษัท ดีเฮ้าส์ แมททีเรียล โปรดักส์ จำกัด

DHouse Material Products Company Limited

323 หมู่ที่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210


เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505561001413

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 23 มกราคม 2562

บริษัท ดีเฮ้าส์ แมททีเรียล โปรดักส์ จำกัด เราประกอบธุรกิจโรงงานคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จ เสาเข็ม คานสำเร็จ วงปูน เสาไฟฟ้า เสาสำเร็จรูป


หน่วยงานภายในประกอบด้วย
 • Image placeholder ดีเฮ้าส์ แมททีเรียล DHouse Material
  (โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตดีเอ็มพี DMP)

  ดีเฮ้าส์ แมททีเรียล โปรดักส์ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
  ช่องทางการติดต่อโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตดีเอ็มพี DMP
  • ติดต่อ ดีเฮ้าส์ แมททีเรียล โปรดักส์ โทร. 0930421414

บริษัท ดีเฮ้าส์ สโตร์ จำกัด

DHouse Store Company Limited

430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210


เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505563002972

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 21 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ดีเฮ้าส์ สโตร์ จำกัด เราประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเพื่อการอยู่อาศัย


หน่วยงานภายในประกอบด้วย
 • Image placeholder ดีเฮ้าส์ สโตร์ DHouse Store
  (ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คลังวัสดุดีเฮ้าส์)

  จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าเพื่อการอยู่อาศัย
  ช่องทางการติดต่อร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คลังวัสดุดีเฮ้าส์
  • ติดต่อ ดีเฮ้าส์สโตร์ โทร. 0649952583

บริษัท ดีเฮ้าส์ คอนสตรักชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด

DHouse Construction Management Company Limited

430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210


เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505563004827

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 25 มีนาคม 2563

บริษัท ดีเฮ้าส์ คอนสตรักชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด เราประกอบธุรกิจรับบริหารงานก่อสร้างให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรับเหมาก่อสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยงานภายในประกอบด้วย
 • Image placeholder ดีเฮ้าส์ คอนสตรักชั่น DHouse Construction
  (ฝ่ายก่อสร้างดีเฮ้าส์)

  ติดต่อทีมก่อสร้างเพื่อสอบถามความคืบหน้าการก่อสร้าง ติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสร้าง
  ช่องทางการติดต่อฝ่ายก่อสร้างดีเฮ้าส์
  • ฝ่ายวิศวกรรมและแผนงานก่อสร้าง โทร. 0654965193
  • ฝ่ายบริการหลังการขาย ดีเฮ้าส์แคร์ โทร. 0624922914
 • Image placeholder ดีเฮ้าส์ แคร์ DHouse Care
  (ฝ่ายบริการหลังการขายดีเฮ้าส์แคร์)

  บริการหลังการขาย ติดต่อทีมบริการหลังการส่งมอบบ้านเพื่อแจ้งซ่อม
  ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายดีเฮ้าส์แคร์
  • ฝ่ายนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ โทร. 0654725444

บริษัท ดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

DHouse Corporation Company Limited

430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210


เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505563002999

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 21 มกราคม 2563

บริษัท ดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราประกอบธุรกิจรับริหารงานโครงการบ้านจัดสรร รวมถึงร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์


หน่วยงานภายในประกอบด้วย
 • Image placeholder ดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น DHouse Corp
  (ผู้บริหารบริษัทในกลุ่มดีเฮ้าส์)

  ฝ่ายบริหารงานบริษัทในกลุ่มดีเฮ้าส์
  ช่องทางการติดต่อผู้บริหารบริษัทในกลุ่มดีเฮ้าส์