บริษัท ดีเฮ้าส์ จำกัด

DHouse Company Limited

430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

โทร. 0856171414


พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟิศ สำหรับทุกกลุ่มลูกค้าทั้งในพื้นที่เชียงใหม่ ตลอดจนจังหวัดต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยมีโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย