บริษัท ดีเฮ้าส์ คอนสตรักชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด

DHouse Construction Management Company Limited

430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

โทร. 0654965193


รับบริหารงานก่อสร้างให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรับเหมาก่อสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่