บริษัท ดีเฮ้าส์ สโตร์ จำกัด

DHouse Store Company Limited

430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

โทร. 0649952583


จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเพื่อการอยู่อาศัย