บ้านดีแม่โจ้

บ้านหลิ่งมื่น ซอย 7 เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย
โทรสอบถามข้อมูล 09-4748-4141

โครงการบ้านดีแม่โจ้ บ้านเชียงใหม่ โซนแม่โจ้ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว