บ้านกานต์รวี โครงการ 1

บ้านแพะป่าห้า เทศบาลเมืองแม่โจ้
โทรสอบถามข้อมูล 09-4748-4141

โครงการบ้านกานต์รวี โครงการ 1 บ้านเชียงใหม่ โซนแม่โจ้ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว