ดีเฮ้าส์ไทม์ไลน์

ทีมงานของดีเฮ้าส์จะรายงานความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของการทำงานให้ลูกค้าได้ทราบทุกวันผ่านทางดีเฮ้าส์ไทม์ไลน์

งานติดตั้งฝ้าภายนอกและภายใน-งานติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด-งานฉาบฝ้าภายนอกและภายใน-งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำและยาแนว

โครงการ บ้านชญาโฮม3 เพส 2 เริ่มวางท่อแล้วนะคะ