ดีเฮ้าส์ไทม์ไลน์ หน้าที่ 2

ทีมงานของดีเฮ้าส์จะรายงานความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของการทำงานให้ลูกค้าได้ทราบทุกวันผ่านทางดีเฮ้าส์ไทม์ไลน์

โครงการ บ้านชญาโฮม3 เพส 2 เริ่มวางท่อแล้วนะคะ

หน้างานก่อสร้างคึกคัก รับแสงแดด งานส่งตอกเสาเข็ม พร้อมตอก โครงการไอลิน 2 #ดีเฮ้าส์