ความเคลื่อนไหวของดีเฮ้าส์ หน้าที่ 2

ภาพของดีเฮ้าส์ คอนสตรั๊กชั่น-DHouse Construction ดีเฮ้าส์คอนสตรั๊กชั่น เราสร้างบ้านที่อยู่อาศัยชั้นดี ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพ

งานเทเสริมคาน เราเลือกใช้คอนกรีตมาตรฐาน #CPAC หลังจากเทใช้เครื่องจี้เพื่อให้คอนกรีตอมเหล็กสมบูรณ์